HBC Malenovice

Hokejbalový klub

Výroční valná hromada 14. 4. 2023

29.03.2023

Pozvánka na výroční volební valnou hromadu HBC Malenovice, z.s. svolanou předsedou spolku, která se bude konat dne 14. dubna 2023 v 17:30 v prostorách salonku hospůdky Na Rožku v Malenovicích.

 

Program:

1. Prezentace

2. Zahájení

3. Schválení programu VH

4. Volba členů výkonného výboru a kontrolní komise

5. Zhodnocení uplynulého roku 2022

6. Plán na rok 2023

7. Diskuze

8. Schválení usnesení VH

9. Závěr

 

Těšíme se na Vaši účast

 

S pozdravem

Bc. Martin Novák

Předseda HBC Malenovice, z.s.